Zytnia Extra Vodka
On Sale

Zytnia Extra Vodka

Regular price $50.00

Dry Polish Vodka made from rectified rye spirit derived from a variety of grains.

Style/ Variety: Vodka

Region: Poland

ABV: 40%

Vol: 700ml